จงทำลายศัตรูของท่าน …

“จงทำลายศัตรูของท่าน ด้วยการทำให้เขาเป็นมิตร”

— ABRAHAM LINCOLN

เรื่องที่เกี่ยวข้อง