ผมเป็นคนเดินช้า …

“ผมเป็นคนเดินช้า แต่ผมไม่เคยเดินถอยหลัง”

— ABRAHAM LINCOLN

เรื่องที่เกี่ยวข้อง