หากผมมีเวลา 6 ชั่วโมง ในการตัดต้นไม้ …

“หากผมมีเวลา 6 ชั่วโมง ในการตัดต้นไม้ ผมจะใช้เวลา 4 ชั่วโมงแรกในการลับขวานให้คม”

— ABRAHAM LINCOLN