Game : เกมส์ซูชิ

เกมส์ซูชิ

เกมส์ซูชิ

วิธีเล่น : เกมส์ซูชิ เล่นไปหิวไป อิอิ ใช้เมาส์คลิกซ้ายในการ …

• จับข้าวปั้นรูปทรงต่างๆ ไปวางที่รางให้ถูกต้องตามเงาของแต่ละอย่าง

• ทำให้ครบทั้ง 3 ราง (ด่านหลัง ๆ รางจะเพิ่มขึ้น)

• ถ้าอันไหนรอนาน ก็เอาซูชิไป ใส่ปากเจ้าตูบ ข้าง ๆ ซะ อิอิ เกมส์ซูชิครับ

Click here to play Full Screen

คุณอาจสนใจเรื่องนี้ ...