Game : เกมส์หาคน (ฝึกตาไว)

เกมส์หาคน

เกมส์หาคน

วิธีเล่น : เกมส์หาคน

เกมส์หาคนฝึกสายตา เกมส์นี้ไม่มีไรมาก หมวกจะสลับไปมา แล้วให้เราเลือก คลิกเริ่มแล้วจับตาดูให้ดี ว่าคนอยู่ในหมวกใบไหน

วิธีบังคับ
มั่นใจว่าคนอยู่ในหมวกใบไหนก็คลิกเลย ^^

คำเตือน
อาจทำให้เกิดอาการเคลื่อนเหียนอาเจียนได้ หากเล่นมากเกินพอดี


Click here to play fullscreen