News : Amazon บริจาค 1 ล้านดอลลาร์ให้ Wikimedia เพื่อสนับสนุน Wikipedia

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา หัวหน้าฝ่ายรายได้ของ Wikimedia มูลนิธิที่ดูแล Wikipedia ออกมากล่าวว่าตอนนี้ Wikipedia ถูกนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลบนผู้ช่วยอัจฉริยะหลายบริษัท ทั้ง Siri, Google Assistant, Cortana และ Alexa โดยที่ Apple, Google, Facebook, Microsoftต่างก็มีการสนับสนุนเงินทุนหรือให้ของขวัญพนักงาน Wikimedia บ้าง แต่ Amazon ไม่ได้ให้การสนับสนุนใด ๆ เลย

ล่าสุด Amazon ประกาศบริจาค 1 ล้านดอลลาร์ให้ Wikimedia Endowment ซึ่งเป็นกองทุนที่สนับสนุน Wikipedia และโครงการด้านความรู้แบบฟรีอื่น ๆ ของ Wikimedia โดย Amazon บอกว่า Wikipedia ถือเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลนับร้อยของ Alexa และสารานุกรมออนไลน์นี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของ Alexa อย่างมาก

นอกจากนี้ Amazon ก็ยังชักชวนให้ผู้ใช้ Alexa บริจาคให้ Wikipedia ด้วย โดยทำสกิล Alexa donate to Wikipedia เพื่อให้ผู้ใช้งานช่วยกันสนับสนุน Wikipedia

ที่มา : https://www.blognone.com/node/105501