มาแล้ว Amazon Pages เชื่อมหน้าร้านเข้ากับเว็บไซต์แบรนด์ของตัวเอง

ซุ่มเงียบเหลือเกินสำหรับ Amazon ที่เปิดตัว 2 บริการใหม่เพื่อองค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริการ ‘Amazon Pages’ ที่เปิดให้แบรนด์สินค้าสามารถเชื่อมเพจของ Amazon เข้ากับ URL เว็บไซต์ของแต่ละแบรนด์ และบริการ ‘Amazon Posts’ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แบรนด์ทำการตลาดบนเครือข่ายสังคมหรือ Social Media Marketing ได้สะดวกขึ้น

สื่อต่างชาตินำความเคลื่อนไหวนี้ของ Amazon ไปโยงกับเทศกาลจับจ่ายปลายปี โดยบอกว่า Amazon สามารถเปิดบริการได้ทันรถไฟพอดี การริเริ่มสิ่งใหม่ให้กับตลาดออนไลน์ภายใต้ชื่อ Amazon นี้เปิดทางให้ร้านค้าที่มาเปิดร้านกับ Amazon สามารถจำหน่ายสินค้าได้ดีขึ้น และทำให้ลูกค้าสามารถจดจำผู้ค้าเหล่านี้ได้ดีขึ้น

ด้วยบริการ Amazon Pages บริษัทหรือผู้ประกอบการใดที่เปิดหน้าร้านกับ Amazon จะสามารถผูกเว็บไซต์ของตัวเองเข้ากับ Amazon.com โดยเมื่อลูกค้าทั่วไปคลิกเข้าที่ www.amazon.com/brandname URLs (ที่อยู่เว็บไซต์ของแบรนด์) ก็จะพบกับหน้าเว็บไซต์ของแบรนด์บนเว็บไซต์ของ Amazon

Amazon ออกแบบให้ภายในเพจมีภาพขนาดใหญ่และลิงก์โซเชียลมีเดียซึ่งจะทำให้ร้านค้า สามารถประชาสัมพันธ์ร้านข้ามแพลตฟอร์มจาก Amazon ไปสู่ Facebook ได้ผ่านบริการ Amazon Posts ขณะเดียวกันก็สามารถใช้บริการ Amazon Analytics เพื่อวัดผลว่าแบรนด์สามารถประชาสัมพันธ์ตามแผนทั้งหมดที่กล่าวมาได้มี ประสิทธิภาพเพียงไร

บริการวิเคราะห์ข้อมูล Amazon Analytics นี้ถูกมองว่าจะทำให้ Amazon เขยิบมาเป็นคู่แข่งของบริการวิเคราะห์ข้อมูลของแบรนด์อย่าง Salesforce และ Oracle แต่เปิดตลาดให้คลุมธุรกิจรายย่อยได้มากกว่า

ที่มา : http://thumbsup.in.th/2012/11/amazon-offers-amazon-page/