Update : Bitcoin ราคาต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์แล้ว

ช่วงเที่ยงคืนตามเวลาในไทยที่ผ่านมา ราคา Bitcoin ได้ปรับลดลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ Bitcoin อยู่ในช่วงราคานี้คือเดือนกันยายนปี 2017 ราคาล่าสุด ณ ขณะนี้อยู่ที่ 3,780.82 ดอลลาร์ และถือเป็นการปรับลดลงมาเกือบ 80% จากจุดสูงสุด

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin ก็เพิ่งราคาต่ำกว่า 5,000 ดอลลาร์ และการปรับตัวลงของ Bitcoin ครั้งนี้ยังส่งผลต่อเงินคริปโตสกุลอื่นมีราคาปรับลดลงสูงด้วย ทั้ง XRP, ETH และ BCH

เหตุผลที่มีการคาดเดาว่าเป็นสาเหตุทำให้ Bitcoin ราคาปรับลดลงครั้งนี้ มาจากข้อเสนอการปรับปรุงโปรโตคอล Bitcoin Cash (BCH) ที่มีแนวคิดออกมาหลายกลุ่ม ทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องมีการลงทุนในแผนการดำเนินงาน จึงคาดว่าแต่ละกลุ่มมีการขาย Bitcoin ที่ถือครองอยู่ซึ่งมีมากพอสมควรออกมา

ที่มา : https://www.blognone.com/node/106615