การทำ CSS Style Switcher

styleswitchr_icon

การสลับ CSS สามารถนำมาประยุกต์เปลี่ยนขนาด font  รูป background สี font color และทุกอย่างที่เขียนลงใน .css ลองดูหลัการแล้วนำมาประยุกต์กันดูนะจ๊ะ

ส่วนของ CSS ที่ต้องการ Switch (วางไว้ในส่วนของ <head>)

1
2
3
			<link title="default" href="default.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
			<link title="large1" href="large.css" rel="alternate stylesheet" type="text/css" />
			<link title="large2" href="largest.css" rel="alternate stylesheet" type="text/css" />

ส่วนของ JS (วางไว้ในส่วนของ <head>)

1
<script type="text/javascript" src="js/styleswitcher.js"></script>

โค๊ด :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
function setActiveStyleSheet(title) {
var i, a, main;
for(i=0; (a = document.getElementsByTagName("link")[i]); i++) {
if(a.getAttribute("rel").indexOf("style") != -1 &amp;&amp; a.getAttribute("title")) {
a.disabled = true;
if(a.getAttribute("title") == title) a.disabled = false;
}
}
}
 
function getActiveStyleSheet() {
var i, a;
for(i=0; (a = document.getElementsByTagName("link")[i]); i++) {
if(a.getAttribute("rel").indexOf("style") != -1 &amp;&amp; a.getAttribute("title") &amp;&amp; !a.disabled) return a.getAttribute("title");
}
return null;
}
 
function getPreferredStyleSheet() {
var i, a;
for(i=0; (a = document.getElementsByTagName("link")[i]); i++) {
if(a.getAttribute("rel").indexOf("style") != -1
&amp;&amp; a.getAttribute("rel").indexOf("alt") == -1
&amp;&amp; a.getAttribute("title")
) return a.getAttribute("title");
}
return null;
}
 
function createCookie(name,value,days) {
if (days) {
var date = new Date();
date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));
var expires = "; expires="+date.toGMTString();
}
else expires = "";
document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
}
 
function readCookie(name) {
var nameEQ = name + "=";
var ca = document.cookie.split(';');
for(var i=0;i &lt; ca.length;i++) {
var c = ca[i];
while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
}
return null;
}
 
window.onload = function(e) {
var cookie = readCookie("style");
var title = cookie ? cookie : getPreferredStyleSheet();
setActiveStyleSheet(title);
}
 
window.onunload = function(e) {
var title = getActiveStyleSheet();
createCookie("style", title, 365);
}
 
var cookie = readCookie("style");
var title = cookie ? cookie : getPreferredStyleSheet();
setActiveStyleSheet(title);

 

ส่วนของ Body ที่เรียกใช้

1
2
3
<a onclick="setActiveStyleSheet('default'); return false;" href="#">Default</a>
<a onclick="setActiveStyleSheet('large1'); return false;" href="#">Large</a>
<a onclick="setActiveStyleSheet('large2'); return false;" href="#">Largest</a>

ที่มา : หายสาบสูญ

Tags: