Recommend : Google ปล่อย Recipe เอาใจคนทำครัว ^^

google-recipe

เพราะเรื่องกินต้องมาก่อน Google เว็บเซิร์จเอ็นจินท์เบอร์หนึ่งของโลกปล่อยลูกเล่นใหม่ที่เมื่อพิมพ์ชื่อเมนูอาหารลงไปแล้วคลิกที่ปุ่ม Recipe ก็จะปรากฏรายชื่ออาหารมาให้เลือกลองทำกันแล้ว แถมยังสามารถเฉพาะเจาะจงส่วนผสม (Ingredients) ได้อีกด้วย ตอนนี้ยังเริ่มใช้ใน Google.com ส่วนประเทศไทยรออีกหน่อยคงจะได้ใช้กันเร็ว ๆ นี้ ดูวิดีโอเปิดตัว Google Recipe