News : LINE เปิดบริษัทลูก LINE Financial ยื่นขออนุญาตค้าเงินคริปโต

LINE เปิดบริษัทลูกใหม่ในชื่อ LINE Financial เงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านเยน เพื่อให้บริการซื้อขายเงินคริปโตและบริการทางการเงินอื่นๆ รวมถึงบริการที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชน สินค้าทางการเงินเช่นประกันภัยและเงินกู้

ตอนนี้ LINE Financial ยื่นขอใบอนุญาตจาก Financial Services Agency (FSA) ของญี่ปุ่นอยู่ และจะเปิดบริการทันทีที่ได้รับใบอนุญาต

ที่มา : https://www.blognone.com/node/99500