Review : ไขข้อสงสัยการตลาดแบบ Phygital คืออะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ต้องอ่าน!

fortune-cookie-KB
สำหรับนักการตลาดและนักกลยุทธ์คำว่า Phygital Marketing นั้น อาจเป็นที่คุ้นเคย และหลายๆ ท่านอาจเคยสร้างแคมเปญในลักษณะดังกล่าวกันมาบ้างแล้วอย่างแน่นอน แต่สำหรับผู้เขียนนั้น คำว่า Phygital นั้นยังเป็นสิ่งใหมที่เคยได้ยิน แต่ยังก็ยังไม่คุ้นเคยจึงลองหาข้อมูลเพิ่มเติมและนำมาแบ่งปันเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักกับการตลาดแบบ Phygital Marketing กันมากขึ้น

The Idealist ได้ให้ความหมายของคำว่า Phygital Marketing ว่าเป็นการรวมกันระหว่างคำว่า Physical และ Digital เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวการทำงานของ Phygital Marketing ว่าเป็นผสานกันระหว่างโลกดิจิทัลและโลกแห่งความเป็นจริงเข้าด้วยกัน แทนการเข้าถึงเนื้อหาของนักการตลาดบนเว็บไซต์ต่างๆ ผู้บริโภคจะสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเนื้อหาที่นักการตลาดต้องการสื่อสารได้ในชีวิตจริง

และเนื่องจากการสื่อสารทางการตลาดที่มีความเป็นมนุษย์ การเปิดให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม และ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความสนใจของบุคคลนั้นๆ หรือแบบ Personalized กำลังเป็นที่นิยม ทำให้การวางกลยุทธ์ของแบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องสอดแทรกคุณลักษณะทั้งสามนี้เข้าไป อีกทั้งสื่อส่วนมากในปัจจุบันมีความเริ่มเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคส่วนมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้มากขึ้น ทำให้ผู้คนส่วนมากคาดหวังว่าสื่อต่าง ๆ จะมีเนื้อหาที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้เช่นกัน โดยการตลาดแบบ Phygital Marketing นั้นได้ถือหลัก “หากคุณมีเนื้อหาที่ดี พวกเขาจะมาเอง”

debenhams-qr-code-instore1

เครื่องมือในการทำการตลาดแบบ Phygital Marketing ที่เห็นภาพได้ง่าย และเห็นได้บ่อยก็คือการใช้งาน QR Code ที่จะนำผู้ใช้ไปสู่เนื้อหาต่างๆ ที่นักการตลาดต้องการสื่อสาร โดย QR Code เปรียบทางผ่านไปยังเนื้อหาต่างๆ ที่ผู้บรอโภคให้ความสนใจอยู่เป็นทุนเดิม ทำให้นักการตลาดสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกทั้งการใช้ QR Code นั้นสามารถใช้ได้กับแคมเปญที่หลากหลาย และสามารถเสนอเนื้อหาต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำผู้บริโภคไปสู่ตัวอย่างภาพยนตร์ เนื้อหาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ข้อเสนอหรือส่วนลดพิเศษ ซึ่งจากข้อมูลที่เิผดเผยเมื่อปี 2012 พบว่า 1 ใน 3 ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปีเคยแสกน QR Code จากนิตยสาร โปสเตอร์ รายการโทรทัศน์ และจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาแล้ว

แม้คอนเซปต์การตลาดแบบ Phygital นั้นจะมีมานานแล้ว แต่การทำการตลาดแบบ Phygital Marketing นั้นถือว่ายังอยู่ในช่วงลองผิดลองถูก แต่ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีความทันสมัยมากขึ้น อย่างเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต Google Glass และ Wearable technology อื่น ๆ การตลาดลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องเติบโตขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน

share-a-coke-th
ข้อดีของการทำการตลาดแบบ Phygital Marketing นั้นมีอยู่หลายข้อด้วยกัน คือ

  1. เป็นการเปิดให้ผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์ หรือร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ต่างๆ ได้มากขึ้น
  2. ความสดใหม่ ความแปลกใหม่
  3. การเสริมความแรงของเนื้อหาต่างๆ บนสื่อดิจิทัลด้วยการจับต้องได้ในชีวิตจริง
  4. เป็นการยื่นข้อเสนอให้ผู้บริโภคมากกว่าการนำเสนอ
  5. เป็นการสร้างความเชื่อใจระหว่างแบรนด์ และผู้บริโภคได้ดีอีกด้วย

ข้อเสียของการทำการตลาดแบบ Phygital Marketing คือ

  1. การคาดเดาความสำเร็จจากการทำการตลาดลักษณะดังกล่าวยังเป็นเรื่องค่อนข้างยาก
  2. ใช้งบประมาณสูง
  3. ในบางครั้งอาจต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้รับสาร มากจนเกินไป
  4. ยังไม่มีแนวทางการทำการตลาดด้วยวิธีดังกล่าวที่เป็นหลักสูตแน่นอนตายตัว

ฉะนั้นหากนักการตลาดท่านใดต้องการทำการตลาดแบบ Phygital Marketing ควรศึกษาข้อดีข้อเสีย และความเป็นไปได้ อีกทั้งรายจ่ายกับพฤติกรรมผู้บริโภคให้ถี่ถ้วนเสียก่อน

ที่มา : http://thumbsup.in.th/2014/03/what-the-is-phygital/