Update : กำลังผลิตพลังงานหมุนเวียนในเยอรมันพุ่งสูง ส่งผลให้ราคาพลังงานร่วงเป็นช่วงสั้นๆ

Smart_img_3.1.6

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา เกิดปรากฏการณ์ด้านพลังงานในเยอรมัน อัตราการผลิตพลังงานหมุนเวียนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ราคาพลังงานตกในช่วงเวลา 6 นาฬิกา ติดลบลงไป 125 ยูโร (ประมาณ 5,000 บาท)จนต้องจ่ายเงินสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนได้ 55 จิกะวัตถ์ จากที่มีการบริโภคพลังงานทั้งหมด 63 จิกะวัตถ์ (ตัวเลขรวมของพลังงานทั้งหมดทั้งหมุนเวียนและพลังงานปกติ) หรือสามารถผลิตได้ 87% ของพลังงานทั้งหมด เมื่อกำลังผลิตมากราคาจึงตกลงมาอยู่ในระดับติดลบช่วงสั้นๆ

อย่างไรก็ตามมีข้อแย้งมาว่า การผลิตพลังงานหมุนเวียนไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับแสงแดด และลม เป็นสำคัญ พลังงานเหล่านี้จึงยังไม่สามารถนำมาใช้กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคใหญ่ แต่ภายในปี 2050 เยอรมันก็ตั้งเป้าว่า การใช้พลังงาน 100% จะมาจากพลังงานหมุนเวียน

ที่มา : https://www.blognone.com/node/80840