Review : ผู้บริโภคเชื่อถือโฆษณาดิจิตอลกันแค่ไหน

Online Advertise-02

จากพฤติกรรมการเสพย์สื่อของผู้บริโภค ดูทีวีน้อยลง หันมาเสพย์ข่าวผ่านโซเชียล เน็ทเวิร์ค เช่น เฟซบุ๊ก,` พันธุ์ทิพย์ดอทคอม ส่งผลผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือ โฆษณาดิจิตอลมีการเปลียนแปลงไปอย่างไร โฆษณาเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากน้อยแค่ไหน

ผลการวิจัยของ นีลเส็น ได้สำรวจผู้บริโภคทั่วโลก พบว่า ความน่าเชื่อถือที่ผู้บริโภคมีต่อโฆษณาดิจิตอลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

โฆษณาดิจิตอล แม้จะไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ 100% หากแต่สร้างความสะดวกสบายในการซื้อ จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ในขณะที่โซเชียล เน็ทเวิร์คก็สร้างความน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่ง แต่สร้างความสะดวก และความง่ายในการซื้อด้วยเช่นกัน

แบนเนอร์ โฆษณา ความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคลดน้อยลง ไม่เหมือนกับออนไลน์ วิดีโอ ที่ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ โฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นวิดีโอ จะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค มากกว่าโฆษณาที่เป็นข้อความ หรือ text ADS จะได้รับความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด

ที่มา : http://www.positioningmag.com/content/61662