Update : กูเกิลเซ็นสัญญาทวิตเตอร์ แสดงข้อความทวีตใน Google Search เพิ่มขึ้น

กูเกิลบรรลุข้อตกลงกับทวิตเตอร์ในการดึงข้อความทวีตมาแสดงในหน้าผลการค้น หาของ Google Search ทั้งการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด และการค้นหาด้วย hashtag (ดูภาพประกอบท้ายข่าว)

เบื้องต้น Google Search บนอุปกรณ์พกพา (ทั้งเว็บและแอพ) จะเริ่มแสดงข้อความทวีตที่เกี่ยวข้องกับผลการค้นหา สำหรับลูกค้าในสหรัฐก่อน จากนั้นจะค่อยๆ ขยายไปยัง Google Search เวอร์ชันเดสก์ท็อป และประเทศ-ภาษาอื่นๆ ในอนาคต

เดิมทีกูเกิลเคยมีสัญญาดึงข้อมูลของทวิตเตอร์ แต่ภายหลังสัญญานี้ถูกยกเลิกไป ทำให้กูเกิลไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทวีตได้โดยตรง ต้องใช้วิธีดูดหน้าเว็บมาดังเช่นเว็บไซต์อื่นๆ

การที่เราเห็นสัญญาลักษณะนี้กลับมาอีกครั้ง ย่อมเป็นผลดีกับผู้ใช้งานบริการทั้งสองตัว และอาจเป็นสัญญาณว่าข่าวกูเกิลสนใจซื้อทวิตเตอร์มีโอกาสเป็นจริงมากขึ้น

ตัวอย่างการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด Taylor Swift และ ตัวอย่างการค้นหาด้วย hashtag

OzTA00v
R4Uk61gที่มา : https://www.blognone.com/node/68600