How to : วิธีลบโปรแกรมในคอม ใช้ได้กับทุก Windows

วิธีถอนการติดตั้งโปรแกรมในคอม (วิธีลบโปรแกรมในคอม)

1.คลิกที่ Start menu หรือค้นหา Control Panel
2.เมื่อเข้าหน้า Control Panel คลิกที่ Programs and Features

วิธีลบโปรแกรมในคอม
3.เลือกซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิกที่ Uninstall

วิธีลบโปรแกรมในคอม
4. เมื่อคลิก Uninstall แล้วทำตามขั้นตอนของแต่ละโปรแกรมจะไม่เหมือนกัน อาจมีการกด Next หรือ Yes or No ให้รอจนกว่ากระบวนการถอนการติดตั้งจะแล้วเสร็จ

5. เมื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว รายการซอฟแวร์นั้นๆจะหายไปจากหน้ารายการ Programs and Features