รีวิวเว็บฝากไฟล์ฟรี

ฝากไฟล์ฟรีไม่มีลบ (ต้องลงทะเบียน)

ฝากไฟล์ฟรีมีระยะเวลาลบอัตโนมัติ (ไม่ต้องลงทะเบียน)


รองรับขนาดไฟล์สูงสุด 2 GB

รองรับขนาดไฟล์สูงสุด 1 GB

รองรับขนาดไฟล์สูงสุด 300 MB

ฟรีรูปภาพความละเอียดสูง (HD)

https://pixabay.com/

https://picjumbo.com/

http://www.pexels.com/

http://streetwill.co/

https://www.freepik.com/