How to : วิธีเก็บเงิน กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ (PDF)

วิธีเก็บเงิน
วิธีเก็บเงิน

วิธีเก็บเงิน

กฎแห่งความมั่งคั่ง 9 ประการ (ที่คุณควรรู้ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน)

“ความมั่งคั่ง” สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
“ความมั่งคั่ง” เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อยากมีแต่กลับมีบางคนเท่านั้นที่ทำได้


โดย … จักรพงษ์  เมษพันธุ์