How to : วิธีเช็คความเร็วเน็ต (มือถือและพีซี)

วิธีเช็คความเร็วเน็ต (สำหรับพีซี)

1.ไปที่เว็บไซต์ www.speedtest.net

2.จากนั้นคลิกปุ่ม Go เพื่อทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

3.รอจนแอปทดสอบสำเร็จ จะได้ผลการทดสอบดังรูป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของแต่ละที่

วิธีเช็คความเร็วเน็ต

วิธีเช็คความเร็วเน็ต (สำหรับมือถือ)

1.ไปที่ Play store หรือ App store แล้วค้นหาแอปที่ชื่อ Speedtest หรือคลิกที่ปุ่มข้างล่างนี้

สำหรับมือถือ iOS

สำหรับมือถือ Android

2.เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จแล้วจากนั้นเปิดแอปและกดปุ่ม “Go” หรือ “ไปเลย”

3.รอจนแอปทดสอบสำเร็จ จะได้รับผลการทดสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตของแต่ละที่

การอ่านค่าตัวเลขจากแอปเช็คความเร็วเน็ต

ดาวน์โหลด คือ ความเร็วในการรับข้อมูล มีหน่วยเป็น เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

อัพโหลด คือ ความเร็วในการส่งข้อมูล มีหน่วยเป็น เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

ปัญหาที่พบบ่อย

เราต้องทราบว่ามือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ รองรับสัญญาณ 5G ได้หรือไม่ เพราะถึงแม้จะต่อเน็ตที่มีความเร็ว 500/500  Mbps ตามที่ผู้ให้บริการ (ISP) แจ้งไว้ แต่หากอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบไม่รองรับ 5G ก็จะจับได้แค่สัญญาณ 2.4 GHz ผลการทดสอบจะออกมาได้ไม่เกิน 100 Mbps เท่านั้น ด้วยเหตุผลทางเทคนิคดังนี้

2.4 GHz สามารถส่งมอบความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
5 GHz สามารถส่งมอบความเร็วได้สูงสุด 1 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps)
6 GHz สามารถส่งมอบความเร็วได้สูงสุด 2 กิกะบิตต่อวินาที (Gbps)

ตัวอย่าง เมื่อใช้มือถือที่รองรับสัญญาณ 5G และต่อเน็ตที่มีความเร็ว 500/500  Mbps ตามที่ผู้ให้บริการ (ISP) แจ้งไว้ ผลการทดสอบได้ความเร็วเต็มสปีดดังภาพ

วิธีเช็คความเร็วเน็ต