วิธีเพิ่ม Icon (ปักหมุด) ที่บริเวณ Taskbar Windows 10/11

วันนี้มีวิธีเพิ่มทางลัดเรียกใช้โปรแกรมที่เปิดใช้บ่อย โดยเป็นการเพิ่มไอคอนไว้ที่ Taskbar เพื่อให้สะดวกในการเปิดใช้งาน ซึ่งทั้ง Windows 10 และ 11 ใช้วิธีเดียวกัน และเราสามารถเพิ่มไอคอน (ปักหมุด) หรือลบไอคอนที่ Taskbar นั้นได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่อาจจะมีบางไอคอนที่เป็นของระบบซึ่งอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างออกไป

วิธีเพิ่ม Icon (ปักหมุด) ที่บริเวณ Taskbar

1.คลิกขวาที่ไอคอนที่ต้องการเพิ่มไว้ที่ Taskbar แล้วเลือกที่ Show more options (ตรงส่วนนี้จะมีเฉพาะ Windows 11)

วิธีเพิ่ม icon taskbar windows 11

2.จากนั้นเลือกที่หัวข้อ Pin to Taskbar (ใช้ได้ทั้ง Windows 10/11)

วิธีเพิ่ม icon taskbar windows 11

3.ผลลัพท์จะได้ Icon ปักหมุดอยู่ที่ Taskbar ดังรูป

วิธีเพิ่ม icon taskbar windows 11