สถิติน่าสนใจ “YouTube ประเทศไทย” ในปีที่ผ่านมา 2565

คนไทยมากกว่า 12 ล้านรายชม Youtube บนหน้าจอ TV

โดย 75% ของผู้ชมชาวไทยมองว่า Youtube คือ TV (เมื่อรับชมหน้าจอ TV)

สถิติ youtube ประเทศไทย

ขอบคุณที่มา : positioningmag.com