Game : เกมส์กบน้อยผจญภัย

เกมส์กบน้อย

เล่นเกมกบน้อยผจญภัย

เกมส์นี้เก่าหน่อยนะ แต่ก็ยังสนุก

วิธีเล่น : แนะนำให้ใช้คีบอร์ด กด ขึ้น ลง ซ้าย ขวา ยังไงก็ได้ เพื่อหลบรถ สิ่งกีดขวางต่าง ๆ และข้ามแม่น้ำโดยอาศัยใบบัวและขอนไม้ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ เพื่อพาเจ้ากบน้อยผจญภัยเข้าในโพรงให้ได้ครบทุกโพรง