เหรียญ OCEAN คืออะไร?

เหรียญ OCEAN คืออะไร?

เหรียญ OCEAN คืออะไร?

OCEAN หรือ Ocean Protocol คือแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนข้อมูล (Data) ให้เป็นโทเคนดิจิทัล ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นโทเคนและซื้อขายกันได้บนตลาด Ocean Market ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ต้องการข้อมูลเฉพาะทางที่อาจหาได้ยาก เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์ หรือองค์กร เป็นต้น

การซื้อขายข้อมูลบน Ocean สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ

1) ชุดข้อมูลที่เมื่อถูกซื้อไปแล้ว สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของก็จะถูกโอนไปยังผู้ซื้อ

2) บริการข้อมูลแบบ Compute-to-data ซึ่งเป็นบริการที่ให้ผู้ซื้อสามารถเข้ามาประมวลผลข้อมูล ขณะที่สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลยังคงอยู่กับผู้ให้บริการชุดข้อมูลนั้นๆ ทุกชุดข้อมูลที่อยู่บน Ocean Protocol จะถูกแทนมูลค่าด้วย Datatoken โดยจะมีระบบ Automated market maker (AMM) ที่คอยกำหนดมูลค่าของข้อมูลต่างๆ โดยอัตโนมัติ

หน้าที่ของเหรียญ OCEAN

เหรียญ OCEAN คือ Utility Token ที่มอบสิทธิและคุณประโยชน์แก่ผู้ถือหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้เพื่อวางข้อมูลเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการซื้อขายข้อมูล เป็นต้น

OCEAN ยังเป็น Governance token ที่มอบสิทธิ์ให้ผู้ถือสามารถนำเสนอนโยบายใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม ผ่าน OceanDAO รวมถึงให้สิทธิ์ในการโหวตข้อเสนอเหล่านี้ ซึ่งเป็นการบริหารแพลตฟอร์มแบบ Decentralized Autonomous Organization (DAO)

ขอบคุณที่มา : bitkub.com