แนะนำ! Jitta แอปพลิเคชั่นคัดกรองหุ้นสำหรับมือใหม่

Jitta เป็นอีกแอปพลิเคชันนึงที่จะช่วยให้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นได้ โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์แนวพื้นฐานเป็นหลัก จะมีการแสดงผลผ่านที่เป็นทีเด็ดของ Jitta เค้าเลยก็คือ “Jitta Line” และ “Jitta Score”

มาดูที่ตัวแรก Jitta Line คือ จะเป็นเส้นที่แสดงราคาที่ควรจะเป็นของหุ้น โดยคำนวณจากผลประกอบในอดีต รวมไปถึงสินทรัพย์และหนี้สินต่างของบริษัทนั้นๆ ส่วน Jitta Score จะให้คะแนนของบริษัทเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 – 10 ที่คอยบอกว่าบริษัทนี้คุณภาพเป็นอย่างไรโดยจะใช้ข้อมูลงบการเงินของบริษัทในอดีตมาให้คะแนนเช่นกัน แล้วเมื่อมีการประกาศงบออกมา ทั้ง “Jitta Line” และ “Jitta Score” ก็จะมีการอัพเดทตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก และอย่าลืมว่า Jitta จะใช้ข้อมูลในอดีตที่เป็นงบการเงินเป็นหลักเท่านั้น

Q : ถ้าราคาหุ้นที่สนใจยังอยู่สูงกว่า Jitta Line ควรใช้หลักการ Dollar Cost Averaging (DCA) โดยไม่สนใจว่าซื้อที่ราคาไหนหรือไม่ ?
หลักการ Dollar Cost Averaging (DCA) ก็เป็นหลักการที่ดี แต่ถ้าจะใช้ให้ได้ผลก็ควรเลือกหุ้นที่มีคุณภาพดีและคาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะสามารถสร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นได้ทุกปี (ไม่ใช่ว่าจะ DCA หุ้นอะไรก็ได้) ซึ่งหลักการ DCA ก็จะช่วยขจัดอารมณ์ในการลงทุนออกไป สร้างวินัยให้ลงทุนไปเรื่อยๆ ทุกเดือนในหุ้นที่ดี สุดท้ายเงินลงทุนของเราก็จะเติบโตไปเรื่อยๆ

แต่ถ้าจะใช้ Jitta คู่กับ DCA เราก็แนะนำว่า ควรจะเลือกหุ้นที่มี Jitta Score สูงๆ และ Jitta Line เพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากนั้นก็เริ่มลงทุนเมื่อราคาหุ้นอยู่พอดีๆ กับ Jitta Line จากนั้นก็ค่อยๆ DCA ไปเรื่อยๆ น่าจะทำให้คุณได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมากเมื่อเทียบกับตลาด