How to : วิธีปริ้นเอกสารหน้า/หลังไฟล์ PDF

วิธีปริ้นไฟล์ PDF หน้า/หลัง จากโปรแกม Foxit PDF Reader

ในกรณีตัวอย่างนี้เราจะพิมพ์จากโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ยอดนิยม Foxit PDF Reader

1.ไปที่เมนู File -> Print หรือกดปุ่ม Ctrl + P
2.มองหาและติ๊กตรงช่อง Print on both sides of paper
3.ติ๊กตรงช่อง Flip on long edge
4.จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อสั่งพิมพ์

วิธีปริ้นหน้าหลัง PDF