SNT (Status Network Token) คืออะไร

เหรียญ SNT (Status Network Token) คืออะไร ?

SNT (Status Network Token) เป็นเหรียญบน Status ซึ่งเป็น App มือถือที่มีลักษณะเป็น Gateway ให้กับ DApp ERC-20 อื่นๆ ที่ทำงานอยู่ในระบบของ Ethereum ในทำนองเดียวกับที่ Google Play หรือ App Store ที่เป็น Gateway ให้กับ App ใน Android และ IOS นั่นเอง

Status ยังมีแพล็ตฟอร์ม social media ที่พัฒนาอยู่บนเครือข่ายแบบ Peer-to-Peer ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงทดสอบและทดลองใช้ โดยแพล็ตฟอร์ม social media หรือการส่งข้อความของ Status จะเปิดให้ใช้งานได้ฟรี และสามารถปิดหรือเปิดโฆษณาที่ต้องการได้ด้วยการจ่าย SNT

เหรียญ SNT (Status Network Token) คืออะไร

ในเชิงมูลค่า SNT ต่างจากเหรียญอื่นอย่างไร?

Status Network ให้สิทธิในการปกครองเครือข่ายแก่ผู้ถือ SNT ซึ่งสามารถออกเสียงได้ตามจำนวน SNT ที่ตนถือเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาเครือข่ายในวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ SNT

ยังเป็นเหรียญที่ใช้บน App มือถือแบบกระจายศูนย์ คือ Status บน IOS และ Android ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึง ERC-20 D-Apps บน Ethereum ได้ทั้งหมด

ขอบคุณที่มา : bitkub.com