How to : การตรวจสภาพรถยนต์ เรื่องเล็กๆ ไม่ควรมองข้าม

การตรวจสภาพรถยนต์ เรื่องเล็ก ๆ ไม่ควรมองข้าม

รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ ค่าตรวจเท่าไร ข้อมูลครบจบในที่เดียว ซึ่งการตรวจสภาพรถยนต์ ถ้ามองในข้อดี มันมีข้อดีเยอะมาก ยิ่งไปกว่านั้นมันคือพื้นฐานในการตรวจสอบสภาพความพร้อม ประสิทธิภาพการใช้งาน ที่มีผลต่อความปลอดภัยโดยตรง ที่บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้งานหนัก หรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ ก็สามารถดำเนินการได้ โดยที่วันนี้จะพามาดูว่า การตรวจสภาพรถยนต์ เรื่องเล็กๆ ไม่ควรมองข้าม จะมีประโยชน์ มีข้อดี และมีส่วนช่วยยกระดับการใช้งานดีๆ ได้อย่างไร ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสภาพเพื่อทำการต่อภาษีปีถัดไป

แน่นอนว่ามันเป็นกฎหรือข้อบังคับว่าจะต้องต่อภาษีตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกที่ระบุชัดเจน การตรวจสภาพเครื่องยนต์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมต่อการใช้งานในปีภาษีต่อไปหรือไม่ ซึ่งมีทั้งรถยนต์ใหม่ๆ รถยนต์รุ่นเก่า หรือรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี จะต้องมีการต่อภาษีเพื่อไม่ให้ขาด และรถอยู่ในสภาพดี เหมาะที่จะออกท้องถนนได้ตามความเหมาะสมจริงๆ โดยไม่เสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน

ตรวจสอบสภาพเพื่อความปลอดภัย

เนื่องจากความปลอดภัยบางอย่างซึ่งการตรวจเช็คสภาพเครื่อง มีความจำเป็นค่อนข้างมาก เนื่องจากอายุการใช้งานส่งผลต่อเครื่องยนต์โดยตรง โดยในกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคลจะไม่เกินหรือใช้งานมา 7 ปี จะต้องมีการตรวจสภาพเครื่องยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นสภาพเครื่องยนต์ที่ตรงตามที่แจ้งในทะเบียนคู่มือรถยนต์หรือไม่ มีการดัดแปลงจากสภาพเดิมอันส่งผลต่อความปลอดภัยในระยะยาวหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเช็คอย่างละเอียดเลยทีเดียว

ตรวจสอบสภาพเพื่อเช็กค่าคาร์บอนไดออกไซด์

ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ หรือที่รถมีควันดำ หรือค่าเดซิเบลที่เหมาะสม เนื่องจากจะต้องให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ มันจะมีระยะเวลา คาบปีที่จดทะเบียนที่แตกต่างกัน โดยจะมีข้อมูลที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า

การตรวจสภาพรถยนต์ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากไม่ว่ารถคุณจะใหม่หรือจะเก่า ซึ่งการตรวจสภาพรถยนต์นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามโดยให้เหตุผลในเรื่องทางกฎหมายจราจร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมักมีปัญหาเรื่องการใช้งานรถยนต์ และพาหนะอื่นๆ ด้วยความมักง่ายค่อนข้างมาก ทำให้มีปัญหาด้านอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง หรือยังไม่เกิดอุบัติเหตุ ก็เป็นเพราะขาดความใส่ใจในการดูแลสภาพรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดค่อนข้างมาก เลยจำเป็นจะต้องมีสถานีตรวจสภาพรถยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ตามแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น