News : รายงานเผย ต้นทุนเชื้อเพลิงเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าถูกกว่ารถน้ำมันราว 2 เท่า

สถาบันวิจัยด้านยานพานะของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan’s Transportation Research Institute) ได้เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์และคำนวนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ปรากฎว่าค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าถูกกว่าเฉลี่ยราวๆ 50%

รายงานระบุว่าต้นทุนเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ถูกที่สุดสำหรับรถยนต์น้ำมันอยู่ที่ราว 1,000 เหรียญต่อปีในหลายๆ รัฐ ส่วนแพงสุดอยู่ที่ราว 1,500 เหรียญต่อปี ส่วนต้นทุนค่าไฟฟ้าแพงสุดอยู่ที่รัฐโรดไอแลนด์ที่ 747 เหรียญต่อปี ส่วนถูกสุดอยู่ 367 เหรียญต่อปี

ส่วนวิธีการคำนวน เนื่องด้วยค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าของแต่ละมลรัฐในสหรัฐไม่เท่านั้น ทางสถาบันจึงเอาตัวเลขทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย และคิดรวมกับอัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยของรถยนต์ทั้งสองรุ่น ขณะที่ระยะทางเฉลี่ยที่รถวิ่งอยู่ที่ 11,500 ไมล์ ซึ่งเป็นตัวเลขเฉลี่ยทั่วประเทศที่รถในสหรัฐวิ่งต่อปี

อย่างไรก็ตามต้นทุนของรถคันหนึ่งๆ คงไม่ได้มีแต่เพียงเชื้อเพลิงเท่านั้น ยังคงมีค่าบำรุงรักษาอื่นๆ อีก ขณะที่ราคาของรถไฟฟ้าในปัจจุบันก็ยังถือว่าแพงกว่ารถยนต์น้ำมันค่อนข้างมาก ซึ่งแนวโน้มก็น่าจะถูกลงมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา : https://www.blognone.com/node/99246