News : Facebook ประกาศลงทุนกว่า 3.3 หมื่นล้านบาท สร้าง Data Center แห่งแรกในเอเชียที่สิงคโปร์

Facebook ประกาศเตรียมลงทุนเป็นเงินกว่า 1,400 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 33,000 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของ Facebook ในทวีปเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์

โดยศูนย์ข้อมูลอาคาร 11 ชั้น ที่มีขนาดพื้นที่กว่า 1.7 แสนตารางเมตร แห่งนี้จะตั้งอยู่ทางตะวันตกในย่าน Tanjong Kling ที่มีชื่อเรียกเดิมว่า Data Centre Park และ Facebook บอกว่าจะสร้างงานในประเทศเพิ่มกว่าหลายร้อยอัตรา นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวยังออกแบบให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นพลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์

Facebook ให้เหตุผลที่เลือกสิงคโปร์ว่าทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม, ความสามารถของบุคลากรในประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น

ที่มา : https://www.blognone.com/node/105089

ความเห็นของข้าพเจ้า : อยากให้ภาครัฐสนับสนุนการมาลงทุนแบบนี้ในประเทศไทยบ้าง