ขับรถยนต์ไฟฟ้า ลุยน้ำท่วมได้ไหม?

ขับรถยนต์ไฟฟ้า ลุยน้ำท่วมได้ไหม?

รถยนต์ไฟฟ้าไม่ควรขับลุยน้ำสูงเกินขอบประตู นานเกิน 30 นาที เพราะค่ามารตรฐาน “IP” สำหรับป้องกันน้ำซึมทั่วไปของรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องไม่ต่ำกว่า IP67 และสูงจนถึงระดับ IP69 โดยค่า IP67 สามารถป้องกันการจมน้ำได้ประมาณ 30 นาที

ขับรถยนต์ไฟฟ้า ลุยน้ำท่วมได้ไหม
ขอบคุณเครดิตเจ้าของภาพ