News : ผู้เชี่ยวชาญระบุ อีกไม่นานบริษัทไอทีขนาดใหญ่จะสำคัญกว่ารัฐ

maxresdefault

หนังสือพิมพ์ The Guardian ตีพิมพ์ข้อเขียนของ Evgeny Morozov บรรณาธิการนิตยสารวิชาการด้านการเมืองระหว่างประเทศ Foreign Policy และนักวิชาการรับเชิญ (visiting scholar) ของมหาวิทยาลัย Stanford ที่สหรัฐอเมริกา โดยระบุว่าต่อไปในอนาคต บริษัทไอทีขนาดใหญ่ในโลกตะวันตกจะมีความสำคัญมากกว่ารัฐ (the state) และรัฐบาล ที่กำลังเผชิญหน้าวิกฤตความชอบธรรมในการปกครองอยู่ในเวลานี้

Morozov ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันหลายรัฐทั่วโลกไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เรื่อยๆ อย่างเช่น การอพยพข้ามแดน หนี้สาธารณะ หรือสภาวะเงินเฟ้อ และยิ่งแสดงตัวรวมถึงใช้อำนาจจัดการกับปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่สามารถทำตามหลักการอย่างเช่นความยุติธรรม หรือความเท่าเทียม จนเกิดสิ่งที่นักปรัชญาชาวเยอรมัน Jurgen Habermas เรียกว่า ‘วิกฤตความชอบธรรม’ ของรัฐ ซึ่งสิ่งที่รัฐทำได้นั้นเป็นเพียงการ “ซื้อเวลา” ออกไปเรื่อยๆ เท่านั้น

Morozov ระบุว่าเทคโนโลยียุคใหม่อย่าง Big Data จะเข้ามาช่วยทำให้ปัญหาเหล่านี้บรรเทาลงด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้า ทำให้รัฐต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ (ตัวอย่างเช่น Palantir ที่เป็นระบบช่วยจับและวิเคราะห์การเกิดอาชญากรรม) และในที่สุดเมื่อถึงจุดหนึ่งในอนาคตที่บริษัทเหล่านี้ ขยายบริการจนกระทั่งไปถึงระดับพื้นฐานและมีอำนาจต่อรองมาก บริษัทไอทีเหล่านี้จะมีความสำคัญมากกว่ารัฐ ทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นใดเหลือ นอกจากจะต้องยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้น

ที่มา : https://www.blognone.com/node/79495