OPPO ดึง Virtual Influencer มาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่าน OPPO Reno6 Z 5G

OPPO ทำการขยาย Brand Awareness สู่ Virtual Influencer นำ OPPO Reno6 Z 5G มาช่วยเก็บทุกอารมณ์ความรู้สึกผ่าน ‘ไอ ไอรีน’ Virtual Influencer คนแรกในไทย

‘ไอ ไอรีน’ Virtual Influencer เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในการค้นหาและลองสิ่งใหม่ๆ พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจในการกล้าที่จะแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเอง เช่นเดียวกันกับ OPPO Reno6 Z 5G สมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายทอดทุกอารมณ์ความรู้สึกของคุณในทุกช่วงเวลาได้ด้วยภาพพอร์ตเทรต

ร่วมเก็บทุกอารมณ์และความรู้สึกของคุณในทุกช่วงเวลาไปกับ OPPO Reno6 Z 5G สมาร์ทโฟนเพื่อการถ่ายวิดีโอและภาพพอร์ตเทรตที่มาในราคา 12,990 บาท สามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ OPPO Brand Shop ทุกสาขา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

รับชม ‘ไอ ไอรีน’ Virtual Influencer ได้ที่ https://www.instagram.com/ai_ailynn/?hl=en

ที่มา : https://news.siamphone.com/news-48832.html