How to : วิธีตั้งค่าหน้าจอไม่ให้ดับ Windows 10

วิธีตั้งค่าหน้าจอไม่ให้ดับ Windows 10

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 จะพบว่าการปิดหน้าจอหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง Windows 10 จะทำการประหยัดพลังงานให้อัตโนมัติ แต่บางครั้งเราอาจไม่ได้ต้องการ วันนี้จะแนะนำวิธีตั้งค่าหน้าจอไม่ให้ดับ ให้เปิดไว้ตลอดเวลาได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

1.ไปที่ Control panel หรือค้นหาคำว่า Control panel

2.จากนั้นเลือก View by : Small icons เลือกหัวข้อ Power options

วิธีตั้งค่าหน้าจอไม่ให้ดับ Windows 10

3.หัวข้อด้านซ้ายมือ เลือกเมนู Choose when to turn off the display

วิธีตั้งค่าหน้าจอไม่ให้ดับ Windows 10

4.จะพบกับ 2 หัวข้อให้เลือกเป็น Never ทั้งสองหัวข้อ

Turn off the display : Never

Put the computer to sleep : Never

วิธีตั้งค่าหน้าจอไม่ให้ดับ Windows 10

5.จากนั้นกดปุ่ม Save change คอมพิวเตอร์ของคุณจะอยู่ในสถานะ Always on คือหน้าจอไม่ดับและ Sleep อีกต่อไป อาจเป็นประโยชน์สำหรับเครื่องที่ใช้สำหรับการ Monitor หรือตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการ