วิธีโกสวินโดว์ (Image Backup) ด้วยแฟลชไดร์ DLC Boot รวดเดียวจบ!

วิธีโกสวินโดว์ด้วย DLC Boot

1. ดาวน์โหลด Ultimate.DLC.2014.v2.1.iso (ขนาด 697MB) หรือ DLC Boot 2019.iso  (ขนาด 3.3GB)

2.ดำเนินการสร้าง Flash drive Boot ด้วยโปรแกรม Rufus โดยเอาไฟล์ .ISO ที่ได้มาจากข้อ 1. มาใช้ตามวิธีข้างล่างนี้

วิธีสร้าง Flash drive boot https://sysadmin.psu.ac.th/2019/12/03/create-bootable-usb-drives-with-rufus/

3.เมื่อได้เครื่องมือ Flash drive DLC Boot มาแล้ว วิธีนำมาใช้งาน ให้รีสตาร์ตเครื่องแล้วให้ BIOS เลือกเป็น Boot from USB drive จากนั้นเลือกเป็น Mini Windows 7 หรือ Mini Windows 10 (แล้วแต่เวอร์ชั่น) จะได้หน้าตาประมาณนี้

4.เมื่อเข้า Mini Windows ได้ให้เลือกเมนู Backup & Restore ดังรูป

วิธีโกสวินโดว์ด้วย DLC Boot

5.จากนั้นเลือกเมนูโปรแกรม True Image 2014

วิธีโกสวินโดว์ด้วย DLC Boot

6.เมื่อเข้าโปรแกรม True Image 2014 ได้แล้วที่เมนู Backup เลือก My Disks

วิธีโกสวินโดว์ด้วย True Image

7. ติ๊กเลือกพาติชั่น C: ที่ต้องการทำ Image Backup

วิธีโกสวินโดว์ด้วย DLC Boot

8.เลือก Path ที่ต้องการเก็บไฟล์ Image Backup และตั้งชื่อไฟล์ โดยจะได้ไฟล์เป็นนามสกุล .tib

วิธีโกสวินโดว์ด้วย DLC Boot

9.ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม Proceed แล้วรอประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์และขนาดข้อมูล

วิธีโกสวินโดว์

10.เป็นอันสำเร็จ วิธีโกสวินโดว์ (Image Backup) ด้วยแฟลชไดร์ DLC Boot โดยเมื่อสำเร็จจะได้ไฟล์ .tib ขนาดประมาณ 5 – 15 GB ทั้งนี้แล้วแต่ขนาดของข้อมูล C: ในแต่ละเครื่อง