สถิติประมูล “ป้ายทะเบียนรถพิเศษ” ชื่อมงคล-เลขสวย “รวย 9999” ทำยอดสูงสุด

สถิติประมูล “ป้ายทะเบียนรถพิเศษ”