โครงสร้างและเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนยังไม่มีประสิทธิภาพพอ – Bill Gates

แนวคิดของ Gates

Bill Gates ให้ความเห็นว่า เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในปัจจุบันยังไม่ใช่คำตอบสำหรับการลดปริมาณ CO2 และภาครัฐควรเปลี่ยนการใช้งบประมาณไปสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงาน แทนการนำเงินไปอุดหนุนด้านพลังงานทดแทน

แนวคิดของ Gates

แนวคิดของ Gates คือตอนนี้ต้นทุนของการพลังงานทดแทนยังสูงเกินไป แต่ภาครัฐกลับยังมีนโยบายจ่ายเงินจำนวนมากให้กับผู้ผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นการสิ้นเปลืองเงินโดยใช้เหตุ หากเปลี่ยนนโยบายนำเงินไปลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาพลังงาน ย่อมมีโอกาสช่วยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำให้ก้าวหน้าจากเดิม และจะส่งผลต่อการใช้พลังงานทดแทนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนและคุ้มค่ามากกว่า

ขณะนี้ Gates ลงทุนในการพัฒนาและวิจัยเทคโนโลยีด้านพลังงานคาร์บอนต่ำไปแล้วกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และน่าจะลงทุนเพิ่มอีกเท่าตัวใน 5 ปีข้างหน้า เขาคาดว่า 10 ปีจากนี้ บริษัทพลังงานหน้าใหม่ในปัจจุบันจะเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ผู้ลงทุนในธุรกิจนี้จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ในลักษณะเดียวกับที่เขา, Paul Allen และ Steve Ballmer ได้รับจากไมโครซอฟท์ เขาตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้บริษัทผลิตซอฟต์แวร์หลายรายเริ่มไม่เป็นที่จดจำแล้ว ดังนั้นการลงทุนในเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจึงคุ้มค่ากว่า และช่วยต่อยอดนวัตกรรมด้านนี้ต่อไปอีก

Gates ลงทุนในบริษัทพลังงานหลายแห่ง ตัวอย่างคือบริษัท TerraPower ที่เขาไปลงทุนกำลังพัฒนาเตาปฏิกรณ์แบบ travelling-wave ซึ่งใช้ยูเรเนียมที่เสื่อมสภาพแล้วในผลิตไฟฟ้า

ไอเดียอื่นๆ ในเรื่องพลังงานของ Gates

การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างไฮโดรคาร์บอนเหลว แทนการผลิตไฟฟ้าโดยตรง เพราะไฮโดรคาร์บอนกักเก็บได้ง่ายกว่า
แนวคิดบอลลูนว่าว เพื่อสร้างฟาร์มพลังงานลมบนท้องฟ้า ที่ความสูงประมาณ 10 กิโลเมตรที่ความเร็วลมประมาณมากกว่า 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการกักเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์และลม ที่มีลักษณะว่าไม่มีความต่อเนื่องในการผลิตไฟฟ้า เช่น ช่วงที่ไม่มีแสงแดดหรือลมติดต่อกันหลายๆ วันได้

จากบทวิเคราะห์ของ The Register ระบุว่า Gates ต้องการแสดงจุดยืนให้รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนจากการอุดหนุนเป็นนโยบายลงทุนในการพัฒนาและวิจัย เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีศักยภาพพอที่จะรองรับความต้องการด้านพลังงานของมนุษยชาติ