สาย HDMI คืออะไร

สาย HDMI คืออะไร

สาย HDMI
ภาพสาย HDMI

สาย HDMI คือ สายส่งสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง หรือ HDMI – High-Definition Multimedia Interface เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อในการส่งสัญญาณภาพและเสียงความละเอียดสูงทั้งแบบไม่ถูกบีบอัด (Uncompressed) และถูกบีบอัด (Compressed) จากอุปกรณ์ต้นกำเนิดออกสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าปลายทาง เช่น การส่งภาพไปยังจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล หรืออุปกรณ์ระบบเสียงดิจิทัล เป็นต้น โดยเทคโนโลยี HDMI เป็นระบบการส่งภาพและเสียงแบบดิจิทัลที่มาแทนระบบการส่งภาพและเสียงแบบแอนะล็อก เช่น หัวต่ออาร์ซีเอ

จุดเด่นของ HDMI

  • มีความบกพร่องของสัญญาณน้อยที่สุด (Lossless)
  • นำสัญญาณทั้งหมดมาไว้ในสายเพียงสายเดียว จึงนับว่าเป็นมาตรฐานที่ง่าย และสะดวก
  • สามารถปรับระบบต่างๆ โดยอัตโนมัติให้เหมาะสมกับสื่อทุกชนิด
  • รองรับการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์สู่ระบบ HDTV ผ่านพอร์ท DVI
  • สามารถรับ-ส่งผ่านข้อมูลทั้งภาพวิดีโอและเสียงที่คุณภาพระดับ High-Definition
  • มีความเร็วในการส่งสัญญาณข้อมูลภาพอยู่ที่ 165 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งจะสามารถรองรับสัญญาณภาพแบบ High-Definition ที่ความละเอียดสูงถึง 1080p ที่ 60 เฮิรตซ์ได้
  • รองรับระบบเสียงแบบ 8 Channel และรองรับ One Bit Audio ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ใน Super Audio CD
พอร์ท HDMI
ภาพพอร์ท HDMI

ขอบคุณที่มา : https://th.wikipedia.org/