แนะนำ! โปรแกรมคำนวณเงินกู้ โปรแกรมคิดดอกเบี้ยธนาคาร

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ โปรแกรมคิดดอกเบี้ยธนาคาร

โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Financial Calculators ซึ่งมีโปรแกรมคำนวณเกี่ยวกับการเงินเกือบทุกประเภท แต่วันนี้เราจะแนะนำโปรแกรมคำนวณเงินกู้ ที่จะทำให้เราได้ประมาณการค่างวดและดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายได้อย่างง่ายได้ ที่ง่ายไปกว่านั้นมีการคำนวณให้ด้วยว่าหากโปะเงินเดือนละเท่าไร จะลดดอกเบี้ยไปได้ทั้งหมดเท่าไร และลดระยะเวลาการผ่อนไปกี่ปี

โปรแกรมคิดดอกเบี้ยธนาคาร

คำอธิบาย

Loan Amount คือ ยอดเงินกู้

Interest Rate คือ อัตราดอกเบี้ยเป็น % ต่อปี

Loan Term คือ ระยะเวลาการผ่อนชำระ

Extra Payment a Month คือ เงินที่โปะเพิ่ม หลังจากชำระค่างวดแล้ว

กดปุ่ม Calculate เพื่อคำนวณ

จากตัวอย่าง

จะเห็นได้ว่าต้องชำระค่างวดเดือนละ 5,677.40 บาท และจะต้องเสียดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมด 159,829.82 บาท จากเงินต้น 500,000 บาท

หากโปะเงินเพิ่มเดือนละ 500 บาท จะประหยัดดอกเบี้ยไป 2,1458.18 บาท และผ่อนหมดเร็วกว่าเดิม 13 เดือน! โดยโปรแกรมคิดดอกเบี้ย Financial Calculators นี้เปิดให้ใช้งานได้ฟรี! คลิกที่ปุ่มข้างล่างนี้

โดยหากกดที่ปุ่ม Amortization ก็จะมีแสดงตารางรายการคำนวณ เงินต้น+ดอกเบี้ย ที่จะต้องจ่ายรายงวด ซึ่งเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยจะลดลดทุกงวดและเงินต้นจะหักเพิ่มมากขึ้นทุกงวด ซึ่งเป็นธรรมชาติของการผ่อนเงินกู้อยู่แล้ว ก็ถือว่าทำมาได้ละเอียดมากๆสำหรับโปรแกรมคำนวณเงินกู้

ทั้งนี้ โปรแกรมคิดดอกเบี้ยธนาคาร Financial Calculators ยังมีให้ใช้งานในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นมือถือ โดยสามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอปใช้งานสำหรับมือถือ Android ได้ฟรี! ดาวน์โหลดคลิกปุ่มข้างล่างนี้

โปรแกรมคิดดอกเบี้ยธนาคารโปรแกรมคิดดอกเบี้ยธนาคารโปรแกรมคิดดอกเบี้ยธนาคารโปรแกรมคิดดอกเบี้ยธนาคาร