Update : Alphabet (บริษัทแม่กูเกิล) ภาพรวมรายได้โต 22%

Alphabet บริษัทแม่ของกูเกิล รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2017 มีรายได้ 24,750 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 5,426 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขที่น่าสนใจมีดังนี้

  • ธุรกิจกูเกิลที่ไม่ใช่โฆษณา (G Suite, Google Play, ฮาร์ดแวร์) เพิ่มขึ้น 49% เป็น 3,095 ล้านดอลลาร์
  • ธุรกิจใหม่ Other Bets มีรายได้ 244 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48% แต่ก็ขาดทุนเพิ่มเป็น 855 ล้านดอลลาร์

จากผลการดำเนินงานที่ออกมาดี ทำให้ราคาหุ้นของกูเกิลปรับเพิ่มขึ้นอีก 4% ราคาต่อหุ้นทะลุ 900 ดอลลาร์ไปเรียบร้อย

ที่มา : https://www.blognone.com/node/91962