Apple ล้างบางถอดแอปพลิเคชั่น 47,300 ตัว จากหน้าร้านค้าออนไลน์ App Store

Apple ล้างบางถอดแอปพลิเคชั่น 47,300 ตัว

Apple ล้างบางถอดแอปพลิเคชั่น 47,300 ตัว

ดูค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นให้สอดคล้องรับกับมาตรฐานล่าสุดอยู่ไม่น้อยสำหรับทาง Apple โดยอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท Sensor Tower พบว่าในช่วงไตรมาสล่าสุดระหว่างเดือนกรกฏาคมถึงกันยายนนั้น มีการจัดระเบียบร้านค้า App Store ด้วยการถอดแอปพลิเคชั่นออกไปจากหน้าร้านเป็นจำนวนมากถึง 47,300 ตัว

ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นกว่า 238 เปอร์เซ็นต์ และเป็นจำนวนที่มากกว่าถึง 3 เท่าตัวของการถอดแอปฯ ออกจากหน้าร้านค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือนของปี 2016 ซึ่งอยู่ที่อัตราเฉลี่ย 14,000 ตัวต่อเดือนเท่านั้น กลุ่มแอปพลิเคชั่นที่โดนจัดการกวาดล้างมากที่สุด เป็นหมวดเกมส์ มีสัดส่วนมากถึง 28 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วย หมวดความบันเทิง หนังสือ การศึกษา และไลพ์สไตล์ ที่ส่วนแบ่งเฉลี่ย 6 ถึง 9 เปอร์เซ็นต์

และมากถึงกว่าเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนแอปพลิเคชั่นที่ถูกถอดออกจากหน้าร้านค้า Apple App Store ดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการอัพเดทจากผู้พัฒนามาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2015 ในขณะที่อีก 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นแอปพลิเคชั่นที่ไร้การปรับปรุงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2013 อย่างไรก็ดีทาง Apple อ้างอิงว่าทีมงานตรวจคัดกรองแอปพลิเคชั่นนั้น ได้รับการส่งเข้ามาตรวจสอบมากกว่าหนึ่งแสนตัวต่อสัปดาห์อยู่แล้วด้วยเช่นกัน และปัจจุบันเองก็มีแอปพลิเคชั่นให้ผู้ใช้งานได้เลือกดาวน์โหลดมากกว่า 2 ล้านตัว

ที่มา : http://www.macstroke.com/121197/161116-apple-clean-up-app-store

ความเห็นของข้าพเจ้า : อยากให้ Play Store จริงจังกับเรื่องนี้บ้างเช่นกัน