News : จีนสร้าง ดวงอาทิตย์เทียม ที่ร้อนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์จริง

จีนสร้าง ดวงอาทิตย์เทียม ที่ร้อนยิ่งกว่าดวงอาทิตย์จริง

ซึ่งเป็นจริงแล้ว โดยดวงอาทิตย์เทียม จากประเทศจีน สามารถทำความร้อนได้สูงสุดถึง 100 ล้านองศาเซลเซียส ซึ่งเหนือกว่าดวงอาทิตย์จริงที่ทำความร้อน 15 ล้านองศาเซลเซียส นั่นหมายความว่า ดวงอาทิตย์เทียม จะร้อนกว่าดวงอาทิตย์จริง กว่า 6 เท่า จากนิวเคลียร์ฟิวชั่น

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก สถาบันฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์เมืองเหอเฝย ของจีน (China’s Hefei Institutes of Physical Science) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการทดลองแบบโทโมคามา หรือ ดวงอาทิตย์เทียม ซึ่งเป็นเตาปฏิกรณ์ฟิวชั่นโดยการทำให้อิเล็กตรอนมีอุณหภูมิสูงได้ถึง 100 ล้านองศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 10 วินาทีได้เป็นครั้งแรก ซึ่งเตาปฎิกรณ์นี้มีขนาดความสูง 11 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร มีน้ำหนักกว่า 400 ตัน ตั้งอยู่ในแถบมณฑลอันฮุย ทางตะวันตกของจีน

โดยก่อนหน้านี้ สถาบันวิจัยในนครเฉิงตู ประเทศจีน สร้างดวงจันทร์เทียม ไว้สำหรับแสงสว่างในยามค่ำคืน ลดการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยใช้แสงสว่างจากดวงจันทร์เทียมด้วย

ขอบคุณที่มา : https://www.it24hrs.com/2018/artificial-sun-china/