Update : นิวไฮต่อเนื่อง! Bitcoin ทะลุ 9,000 ดอลลาร์แล้ว

ราคา Bitcoin ยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่เมื่อบ่ายวานนี้ตามเวลาไทย ราคาได้ทะลุด่าน 9,000 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และราคาล่าสุดก็ยังคงปรับตัวเพิ่มต่อเนื่องอยู่ที่ 9,345 ดอลลาร์ โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มมากกว่า 6% ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง

ทิศทางที่สดใสของ Bitcoin ตอนนี้ ยังช่วยให้มูลค่าของเงิน cryptocurrency สกุลอื่นมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามด้วย โดยมีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 152,000 ล้านดอลลาร์แล้ว

ที่มา : https://www.blognone.com/node/97579