News : ธนาคารญี่ปุ่นตั้งกลุ่มผลักดันเทคโนโลยี Blockchain ในการชำระหนี้

sbi-fintech

ธนาคารญี่ปุ่นสองรายคือ Bank of Yokohama และ SBI Sumishin Net Bank ประกาศตั้งกลุ่มศึกษาการใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มศึกษานี้ใช้ชื่อ (ยาวๆ) ว่า “Consortium for Considering Using Blockchain Technology to Centrally Provide Domestic and Foreign Exchange Services” จะมีบริษัท SBI Ripple Asia ในเครือ SBI Group (เครือเดียวกับบริษัทโทรคมนาคม SoftBank) เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีให้

กลุ่ม Consortium จะศึกษาระบบการชำระหนี้ (settlement) ของเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี Blockchain เพื่อให้ต้นทุนการประมวลผลถูกลง และสามารถจัดการการชำระหนี้ก้อนเล็กๆ ได้ง่ายขึ้น ระบบจะเริ่มใช้งานได้ในเดือนมีนาคม 2017 โดยใช้เทคโนโลยีของบริษัท Ripple

ตอนนี้กลุ่มยังมีสมาชิกก่อตั้งแค่ 2 ราย แต่จะเปิดรับสมาชิกเพิ่มในเดือนตุลาคมนี้ คาดว่าจะมีสมาชิก 15 ธนาคาร และตัวเลขจะเพิ่มเป็น 30 ธนาคารเมื่อระบบ Blockchain เริ่มใช้งานในปีหน้า

ที่มา : https://brandinside.asia/japanese-banks-blockchain-consortium/