Update : ผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทย เริ่มได้ใช้ Timeline แบบใหม่แล้ว (เรียงโพสต์คอลัมน์เดียว)

IkHpsเปรียบเทียบหน้า Timeline แบบเก่า (ซ้าย) และแบบใหม่ (ขวา)

หลังจากเพิ่งเป็นข่าวมาว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งในประเทศฟินแลนด์ได้พบว่าหน้า Timeline ของตนเองเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ ที่แสดงผลการเรียงโพสต์เป็นแบบคอลัมน์เดียว ล่าสุดวันนี้ผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยบางรายก็เริ่มรายงานมาให้ผมได้ทราบว่า มองเห็นหน้า Timeline ของตนและของเพื่อนๆ เป็นแบบใหม่หรือแบบคอลัมน์เดียวแล้ว
ซึ่งข้อสังเกตุของการเปลี่ยนหน้า Timeline ครั้งนี้ จะเห็นว่าเมื่อใครได้เป็นหน้า Timeline แบบใหม่แล้ว ก็จะเห็นหน้า Timeline แบบนี้ในของเพื่อนทุกคน ถึงแม้เพื่อนคนนั้นจะยังไม่เห็นหน้า Timeline แบบใหม่ก็ตาม หวังว่าคงถูกใจใครหลาย ๆ คนที่ผิดหวังจากการเปลี่ยนรูปแบบทามไลน์ครั้งที่แล้วกันนะครับ

ที่มา : http://www.9tana.com/node/thai-user-new-fb-timeline/