SMS OTP คืออะไร

SMS OTP คืออะไร

SMS OTP คืออะไร ?

SMS OTP หรือ SMS One-Time-Password คือ รหัสผ่านสำหรับ Two-Factor Authentication ไม่ว่าจะเป็นการ Login เข้าสู่ระบบ ทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ยืนยันการชำระเงินบัตรเครดิต และอื่นๆ โดยระบบ SMS OTP จะทำการสุ่มรหัสผ่านผ่านขึ้นมา 1 ชุดและสามารถใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ส่งไปยังมือถือของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันตัวตน ทำให้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ระบบมากยิ่งขึ้น

ทำไมต้อง SMS OTP ?

  • ป้องกันการแอบอ้างเข้าสู่ระบบจากบุคคลอื่น หรือ การมั่วสุ่มรหัสผ่าน
  • ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นการทำ Two-Factor Authentication ยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
  • ปลอดภัยมากกว่าระบบ Fix Password
  • ไม่จำเป็นต้องจำรหัส SMS OTP
  • รหัสผ่านสามารถใช้ได้ครั้งเดียว เมื่อมีการร้องขอรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านเก่าจะหมดอายุและสุ่มรหัสผ่านใหม่ทันที