HCI (Human Computer Interaction) คืออะไร

HCI (Human Computer Interaction) คืออะไร

HCI คืออะไร

HCI ( Human Computer Interaction) คือ การศึกษาการปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับคอมพิวเตอร์ ศึกษาการใช้งานของผู้ใช้ ว่ามีการใช้งาน คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์อย่างไร เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบ หรือแอปพลิเคชันนั้น ได้ออกแบบให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบโจทย์ผู้ใช้นั่นเอง

ทำไมต้อง HCI ?

ในอดีตคนใช้งานระบบ จะเป็นคนมีประสบการณ์ เป็นคนที่มีทักษะด้านเทคนิค แต่ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ หรือมือถือต่างๆ นั้นมีราคาไม่แพง และถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนยุคใหม่ ทำให้ผู้ใช้บางคนนั้นไม่มีทักษะด้านเทคนิคก็สามารถใช้งาน คอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันในด้านต่างๆ

จุดประสงค์หรือเป้าหมายของ HCI

– Ease of learning and Usability ทำให้ระบบ หรือแอปพลิเคชันที่เราทำนั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ทำให้ใช้งาน ใช้ประโยชน์ได้จริง

  • Novice User ก็ควรออกแบบให้ง่าย ไม่ซับซ้อน
  • Experience User ก็ต้องการ function เยอะๆ ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทำงานได้เร็ว และดีกว่าเดิม

– High speed of user task performance ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

Low user error rate คือออกแบบให้ user นั้นใช้งานได้ถูกต้อง ใช้งานผิดพลาดให้น้อยที่สุด ถ้าเกิด Error น้อย แสดงว่ามี Usability ที่ดี ทำให้ User สร้าง error ได้น้อย

– User retention over time  เวลาที่ User พึ่งใช้งาน หรือใช้หลังจากเวลาผ่านไปนานแล้ว ก็ยังคงจดจำการใช้งานได้อยู่ หรือรื้อฟื้นความจำได้ง่าย

– Subjective user satisfaction – ความพึงพอใจส่วนบุคคล ว่ามีความรู้สึกเป็นสุขมากน้อยแค่ไหนในการใช้งาน

ขอบคุณที่มา : http://itgreat.blogspot.com/2015/09/hci-human-computer-interaction.html