Review : (ความหมาย) การตั้งชื่อเวอร์ชั่นในวงรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์

Coding_Shots_Annual_Plan_high_res-5

การตั้งชื่อเวอร์ชั่นในวงรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์

จะสังเกตได้ว่าเวลาเราทำการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ จะเห็นว่าบางตัวก็จะมีเวอร์ชั่นเป็น alpha หรือไม่ก็ beta ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกสักกี่ตัวกันแน่มาดูกัน (เรียงลำดับจากตั้งแต่เริ่มพัฒนาจนถึงสำเร็จเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็ม)

1. Pre-alpha
//เป็นเวอร์ชั่นแรกสุดของซอฟต์แวร์ จำกัดกลุ่มผู้ที่ได้ทดสอบอยู่แค่เฉพาะนักพัฒนาเท่านั้น

2. Alpha
// เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทุกฟังค์ชันในซอฟต์แวร์สามารถที่จะทำงานได้ แต่มีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา

3. Beta
// ได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่พบมาแล้ว และทำการแจกจ่ายให้ผู้ใช้บางกลุ่มได้ทำการทดสอบ

4. Release Candidate (RC)
// แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากผู้ใช้ในเวอร์ชั่น Beta และเตรียมนำไปออกเป็นเวอร์ชัน่จริง (ปกติแล้วในเวอร์ชั่นนี้จะถูกนำไปออกเป็นเวอร์ชั่นจริงได้เลย โดยที่ไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรอีก)

5. RTM (Release To Manufacturing)
// ซอฟต์แวร์เวอร์ชั้นสมบูณที่จะถูกส่งให้กับโรงงานไปติดตั้งลงในเครื่อง (ในกรณีนี้ก็เช่น Windows ที่จะมีเวอร์ชั่น RTM ที่จะส่งให้กับ DELL , HP และผู้ผลิตรายอื่นๆ นำไปติดตั้ง)

6. General Availability (GA)
// เวอร์ชั่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

บางเวอร์ชั่นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หรือว่าจะมีเวอร์ชั่นย่อยกว่านี้มาแทรกในส่วนใดส่วนหนึงก็ได้เช่นกัน หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ ครับ

ที่มา : http://www.unzeen.com