Web Developers ทำหน้าที่อะไร

Web Developers คืออะไร

Web Developers คือผู้พัฒนาเว็บไซต์ จะเป็นตัวบอกตำแหน่งงาน ที่จะมีหน้าที่ในการครอบคลุมการทำงานจองภาพรวมเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์ทั้งหมด แต่จะยกเว้นในเรื่องของการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าในขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต์จะเป็นหน้าที่ของ Web Designer ที่จะออกแบบหน้าตา รูปแบบ สีสันของเว็บไซต์ให้ออกมาตอบโจทย์กับแบรนด์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทำงานออกมาผ่านการใช้โปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator และ Web Developers จะทำหน้าที่หลักในการสร้างเว็บไซต์เหล่านั้นให้ออกมาตามที่ต้องการ รูปแบบการใช้งานที่สามารถใช้งานได้จริง ทำให้เกิดผลลัพธ์ทางยอดขายหรือทางความรู้สึกของลูกค้าโดยตรง ผ่านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค ใช้ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือสำหรับการสร้างเว็บไซต์

Web Developers ทำหน้าที่อะไร

Web Developers มีกี่ประเภท

Web Developers จะเป็นโปรแกรมหลักในการดำเนินรูปแบบการทำงานของเว็บไซต์ที่ต้องการ โดยที่จะถูกแบ่งออกด้วยกัน 3 ประเภทหลักๆ จะมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้

  • Front End Development :จะทำหน้าที่พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ในส่วนของหน้าบ้าน ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญ เพราะจมีหน้าที่ในการใช้งาน และการมองเห็น ซึ่งจะเกิดขั้นตอนของการโต้ตอบกับเว็บไซต์ได้ทั้งหมด เช่น องค์ประกอบของเว็บไซต์ ฟ้อนต์ เมนู แบนเนอร์ และอีกมากมายที่ปรากฎบนหน้าเว็บ โดยภาษาที่ใช้ในการทำงานหลักๆ คือ HTML, JavaScript และ CSS
  • Back End Development :ประเภทต่อมาจะทำหน้าที่ในนส่วนของการพัฒนาและคอยดูแลเว็บไซต์ หรือจะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนของการทำงานของข้อมูลหลังบ้าน โดยที่ความสำคัญจะมีความแตกต่างเกิดขึ้นอยู่ที่ Front End ผู้ใช้งานจะโต้ตอบกับเว็บไซต์ได้ แต่ในส่วนของ Back End ผู้ใช้งานจะมองไม่เห็น และโต้ตอบไม่ได้ โดยภาษาที่ Back End Development จะใช้ในการทำงานหลักๆ คือ PHP, Ruby และ Python
  • Full Stack Development : ประเภทสุดท้ายจะเป็นรูปแบบการทำงานที่นำเอาทั้ง 2 ประเภทมารวมเข้าไว้ด้วยกันหรือพูดง่ายๆ ก็คือสามารถทำได้ทั้งคู่ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทุกภาษาโปรแกรมที่ได้กล่าวมา และทำมันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง เป็นประเภทที่จำเป็นต้องมีความชำนาญสูง

สำหรับใครที่เป็นนักธุรกิจ หรือแบรนด์ในยุคดิจิทัลแบบในปัจจุบัน สิ่งที่มีความจำเป็นมากที่สุดนั่นก็คือ เว็บไซต์ เพราะจะมีเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้ารู้จัก และจดจำแบรนด์ ที่ส่งผลให้เลือกสินค้า และผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งเว็บไซต์ที่ทำการดูแลลูกค้าที่ได้รับการพัฒนาโดย Web Developers จะสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดี เพราะการที่มีเว็บไซต์ที่มี Web Developers ที่ดี คอยเป็นผู้ช่วยในการออกแบบ และพัฒนา จะส่งผลให้การทำธุรกิจมีประสิทภาพเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเอง