WebP คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร

WebP คืออะไร

WebP คืออะไร

WebP (อ่านว่า เว็บ-พี) คือ ไฟล์รูปภาพ ที่พัฒนาโดย Google โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขนาดไฟล์รูปภาพ เพื่อให้เหมาะสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ เปิดตัวครั้งแรกในปี 2010 โดยคาดว่าจะถูกนำมาใช้แทนไฟล์ชนิด JPG เนื่องจากมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่า ซึ่งทาง Google อ้างว่า ไฟล์แบบ WebP จะมีขนาดเล็กกว่าไฟล์แบบ JPG โดยเฉลี่ย ประมาณ 40% (ในคุณภาพระดับเดียวกัน)

WebP มีประโยชน์อย่างไร

จากผลสำรวจของ Google พบว่า ปริมาณการ รับ/ส่ง ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต (Data Transfer) มาจากรูปภาพ มากถึง 65% ซึ่งหาก WebP ถูกนำมาใช้งาน จะสามารถช่วยลดปริมาณ การรับส่งข้อมูล และ ส่งผลให้เข้าดูเว็บไซต์ หรือ เปิดใช้งาน Application ได้เร็วขึ้น นอกจากนั้น ยังช่วยลดปริมาณ Bandwidth บน Data Center ได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะ Data Center ขนาดใหญ่ อาทิเช่น Google และ Facebook เป็นต้น

แต่การจะไปถึงเป้าหมายที่ Google ตั้งใจไว้ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากปัจจุบัน ยังมี Web Browser ที่รองรับไฟล์ชนิด WebP ยังมีเพียง Chrome, Opera และ Android Browser เท่านั้น ซึ่งคงต้องรอดูกันยาวๆว่า WebP จะมาแทนที่ไฟล์ JPG ได้หรือไม่ ซึ่งทั้งหมดนี้ ขึ้นอยู่กับ Web Browser อื่นๆที่เหลือ อาทิ IE, Firefox, Safari ว่าจะรองรับ WebP หรือไม่ในอนาคต