News : ถนนพลาสติกสำเร็จรูป สร้างถนนได้ง่ายเหมือนต่อเลโก้

vV3Q4F7VolkerWessels บริษัทก่อสร้างในประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมมือกับเมืองรอตเทอร์ดามพัฒนาโครงการน่าสนใจ “ถนนพลาสติกสำเร็จรูป”

ถนนพลาสติกสำเร็จรูป ทำจากพลาสติกรีไซเคิลผสมกับส่วนผสมของคอนกรีตเพื่อสร้างความแข็งแรง หลังจากนั้นนำไปผ่านกระบวนการหล่อขึ้นรูป และสามารถนำไปสร้างถนนได้ทันทีเหมือนต่อเลโก้ โดยชิ้นส่วนมีความหนาไม่มากนัก แต่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการวางท่อน้ำประปา หรือสาธารณูปโภคอื่น อีกทั้งไม่จำเป็นต้องขุดถนนเมื่อถึงเวลาต้องบำรุงซ่อมแซมท่อส่งต่างๆ เนื่องจากถูกปิดด้วยพื้นผิวถนนพลาสติกเพียงชั้นเดียว และเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง และพื้นดินทรายอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นถนนพลาสติกสำเร็จรูปจะช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้มากเมื่อเทียบกับถนนลาดยางทั่วไป

tmdLt1A
ก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์ภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัยในอินเดีย Rajagopalan Vasudevan ประสบความสำเร็จในการนำพลาสติกรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมในการสร้างถนน ซึ่งทำให้ถนนมีความแข็งแรงมาขึ้นในราคาที่ถูกลง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า โดยในตอนนี้ถนนในประเทศอินเดียสร้างจากยางมะตอยที่ผสมพลาสติกรีไซเคิลมากว่า 6 ปีแล้ว

โครงการถนนพลาสติกดูเหมือนจะเป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตอยู่ และยังต้องผ่านการค้นคว้าพัฒนาอีกมาก แต่หากสามารถนำมาใช้งานได้จริงจะช่วยให้ปัญหาในการรื้อถนนในปัจจุบันนั้นง่ายเหมือนกับการสร้างถนน เพราะทั้งเมืองและถนนไม่ได้คงอยู่ตลอดไป

ที่มา : https://jusci.net/node/3447